تماس با ما

آدرس : اراک- میدان امام خمینی(ره)- بلوارامام خمینی(ره)- کیلومتر3 جاده خمین- شهرک دانشگاهی امیرکبیر دانشگاه آزاداسلامی اراک- معاونت آموزشی - اداره نظارت و ارزشیابی آموزشی دانشگاه (اتاق شماره 5)

تلفن: 33412188-086

پست الکترونیکی: n-sajedi@iau-arak.ac.ir

آدرس وب سایت: http://nea.iau-arak.ac.ir/fa